Mọi ý nghĩ đều gửi gắm 1 thông điệp

Chào các bạn, Tôi hôm nay chắc chắn về kế hoạch thực hiện hành trình quanh Việt Nam của mình trong vòng 1 năm. Tôi phải thực hiện hành trình đó. Các bạn đã nghe đến cuốn sách “Nhà Giả Kim” Của Paulo Coelho chưa. Cuốn sách này có thể […]