Sinh Viên Làm Môi Giới Bất Động Sản

Sinh Viên Là Môi Giới Bất Động Sản

Chào các bạn, Tôi ! Võ Thành Luân, hiện đã – đang là CTV môi giới Bất Động Sản ở TP. HCM. Tôi là sinh viên Đại Học Kinh Tế – Luật, ĐHQG TP. HCM, khóa 2015-2019. Tôi bắt đầu được hoạt động trong lĩnh vực này cũng rất tình […]