Review 21 Bí Mật Của Những Nhà Diễn Thuyết Tài Ba Nhất Lịch Sử

21 BÍ MẬT CỦA NHỮNG NHÀ DIỄN THUYẾT TÀI BA NHẤT LỊCH SỬ “Lãnh Đạo là Bán Hàng. Và Bán Hàng là Nói Chuyện”           Đây là cuốn sách tổng hợp những bí mật của những nhà lãnh đạo bá đạo nhất thế giới, trong đây chia thành 21 bài […]