Chào các bạn, Trong phần này tôi sẽ tóm lược thông tin học vấn và sự nghiệp của tôi ở đây.